اعضای هیات تحریریه:

دکتر جلال ایرانمنش ، استادیار دانشگاه آزاد

دکتر روح الله افضلی گروه ، استادیار و معاون آموزش دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محمد علی صفا ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رجب اکبرزاده ، رئیس دانشگاه پیام نور

دکتر حسین عندلیب ، استاد حوزه و دانشگاه

دکتر عبدالله علیزاده ، استاد دانشگاه

دکتر مهدی بهره مند ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی