ارزش فقه از دیدگاه عرفانی سنایی و عطّار

نویسنده: بی‌بی‌رضیه شاهچراغی

دریافت: ۲۰/۱۲/۱۳۹۸

پذیرش: ۱۷/۰۱/۱۳۹۹

 

چکیده

دل به عنوان بُعد اصیل وجود انسان و هسته مرکزی درونیات او، از جهات گوناگون مورد توجه بزرگان علم و ادب فارسی قرار گرفته است. دل مرکز تجلیّات الهی و هسته عواطف و احساسات اشرف مخلوقات است. غم و شادی‌های مقدسی که وجود انسان را احاطه کرده از همین دل بر‌می‌خیزد. در مصحف پیامبر۹ هم با آیات مبرهن بر این مهم تأکید دارد و با توجه به این شواهد، عرفای بزرگ سنایی و عطّار که از چهره‌های درخشان ادب فارسی به شمار می‌آیند درباره پدیده دل از دیدگاه قرآنی مباحثی مهم در پهنه ادب فارسی مطرح نموده‌اند، که چراغ جویندگان مسیر عرفان است. در این جستار به دیدگاه‌های مشترک این دو عارف برجسته پرداخته شده است. در نظر این عارفان دل تماشاگه اسرار الهی و خاستگاه غم و شادی‌های متعالی و مرکز مکاشفات عرفانی می‌باشد که در این پژوهش به روش تحلیلی – تطبیقی به کشف دریافت‌هایی از تجلی غم و شادی‌های متفاوت به عنوان پلی برای رسیدن به تعالی و تکامل روح انسانی ازشاهراه دل پرداخته است،که فلسفه ریاضت نفس و تزکیه روح، پاکیزگی دل و جان از تجلی غم‌ها و شادی‌ها نمود می‌یابد.

کلید واژه: سنایی، عطار، دل، غم و شادی، آیات و روایات.

 

 

 

اطلاعات نشریه جاری:
tarh-jeld-1
واژگان کلیدی:
اشتراک گذاری:
Share on facebook
Share on linkedin
مقالات مرتبط: