بررسی فقهی – حقوقی نسب نامشروع

نویسندگان: محمود مهدیزاده[۱]، عباس قادری نسب [۲] مهران سنجری [۳]

دریافت: ۲۲/۱۱/۱۳۹۸                           پذیرش: ۱۴/۰۲/۱۳۹۹

چکیده

در فقه و حقوق آثاری بر نسب مترتب است همچون ارث، نفقه، حضانت، محرمیت، حرمت ازدواج با ابوین و برخی اقرباء، ولایت و… در این که نسب مشروع این آثار را دارد و این که نسب نامشروع ارث را به دنبال ندارد، هیچ اختلافی نیست اما آیا بقیه آثار، آثار خاص ِ نسب مشروع‌اند و یا اینکه این آثار، آثار نسب‌اند اعم از اینکه مشروع باشد یا نامشروع، اختلاف عقیده است. این نوشتار با تاکید بر این مطلب که هیچ یک از ادله‌ای که درباره عدم توارث بین ولدالزنا و زانی و زانیه وارد شده، از طفل نامشروع نفی نسب نمی‌کند و در نتیجه به جز در پاره‌ای موارد، نسب نامشروع همه آثار نسب مشروع را داراست، به بررسی فقهی وحقوقی این موضوع پرداخته است.

کلید واژه: نسب، نسب نامشروع، زانی ، زانیه، فقه و حقوق


[۱]– استاد دانشگاه کرمان

[۲]– دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه

[۳]– دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد

اطلاعات نشریه جاری:
tarh-jeld-1
واژگان کلیدی:
اشتراک گذاری:
Share on facebook
Share on linkedin
مقالات مرتبط: