تجلی حضرت امیرالمومنین در عرفان و شعر

نویسندگان: یدالله رضانژاد امیردهی[۱]، سنبل محمدی [۲]

دریافت: ۰۶/۱۲/۱۳۹۸                           پذیرش: ۱۴/۰۳/۱۳۹۹

چکیده:

بی شک حضرت علی ۷ اسطوره و آیینه تمام نمای مردانگی و مروت است،امام علی کسی است که، نه تنها با اندیشه و سخنش، بلکه با وجود و زندگی‌اش، به همه دردها و نیازها و همه احتیاج‌های چندگونه بشری، در همه دوره‌ها، پاسخ می‌دهد، ارادت و علاقه اکثر شاعران  گذشته و معاصر به حضرت امیر۷ چنان زیاد است که فقط گردآوری اشعار و متونی که درباره مدح امام علی۷ و در سوگ آن حضرت سروده اند نیازمند سال ها وقت است . نوشتار حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی به اشعار برخی از معروف ترین شعرای فارسی گوی گذشته و معاصر پرداخته و همچنین به وجود آمدن شعرهای آیینی در دوره اخیر اشاره ای کوتاه دارد.تا شاید فقط بتواند گوشه ای از عشق به مولا را در ادب فارسی بیان کند .

واژگان کلیدی: امام علی، شاعران گذشته و معاصر، شعر آیینی

[۱]– دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی ، y.rezanezhad@yahoo.com

[۲]– دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی ، s_mohammadi@yahoo.com

اطلاعات نشریه جاری:
tarh-jeld-1
واژگان کلیدی:
اشتراک گذاری:
Share on facebook
Share on linkedin
مقالات مرتبط: