حقوق و اخلاق محیط زیست از دیدگاه نهج البلاغه

حسن آذری

چکیده

 

بر‏ پایه‌‏ آموزه‏ های‏ دینی‏ اسلام،‏ اخلاق‏ یکی‏ از‏ ارکان‏ اصلی‏ شکل‌گیری‏ هویت‏ جوامع‏ بشری‏ است‏ که‏ کیفیت‏ زندگی‏ فردی‏ و‏ اجتماعی‏ امروز‏ و‏ فردای‏ انسان‏ها‏ را‏ تحت‏ تأثیر‏ قرار‏ می‌دهد‏ و‏ کمیت‏ و‏ کیفیت،‏ صلاح‏ و‏ فساد،‏ بودونبود‏ آن‏ تأثیر‏ مستقیمی‏ بر‏ زندگانی‏ سعادتمندانه‏ و‏ شقاوتمندانه‏ دنیوی‏ و‏ اخروی‏ انسان‏ها‏ دارد. اولین‏ نمودی‏ که‏ از‏ زندگی فردی و اجتماعی انسان‏ نمایان می­شود‏ اخلاق‏ است و هر‏ فرد و جامعه نسبت‏ به‏ میزان‏ ظهور‏ ارزش‏های‏ اخلاقی‏ در‏ افکار،‏ گفتار‏ و‏ رفتار آن‏ ارزیابی‏ می‏گردد‏، از این‌رو تلاش‏ بر‏ این‏ شده‏ تا‏ با‏ بهره‏ گیری‏ از‏ کلام‏ امیرالمؤمنین‏ علی‏ بن‏ ابی‌طالب و‏ بازبینی‏ مجدداً‏ انجام‌گرفته،‏ جایگاه‏ اخلاق‏ در‏ سبک‏ زندگی‏ اسلامی‏ را‏ در‏ کتاب‏ گران‌سنگ‏ نهج‏البلاغه‏ مورد‏ مطالعه‏ قرار‏ داده‏ تا‏ درنهایت‏ یک‏ الگوی کاربردی،‏ از‏ یک‏ سبک‏ زندگی‏ اسلامی‏ مبتنی‏ بر‏ اخلاق،‏ معرفی‏ گردد. لذا این تحقیق درصدد آن است که پس از تبیین چیستی اخلاق و چیستی سبک زندگی و تبیین مفهوم آن، به مساله اخلاق و تأثیر آن در سبک زندگی اسلامی از منظر نهج‌البلاغه بپردازد. در الگوی اخلاقی نهج‌البلاغه که ناظر بر سبک زندگی است نوع نگرش‌ها، باورها در رفتار، کنش‌های افراد و جهت‌گیری‌ها نسبت به زندگی نقش دارند. در این نگرش اصول اخلاقی حاکم بر سبک زندگی مبتنی بر ایمان و عمل صالح است که هر نوع بهره‌مندی از مظاهر طبیعت و جلوه‌های مادی بر اساس آن توصیف می‌شود. در تغییر الگو و سبک زندگی فعلی مؤثر بوده و ضمن اینکه کتاب‏ نهج‏البلاغه‏ به‌عنوان‏ منبع‏ غنی‏ برای‏ سبک‏ زندگی‏ اسلامی است می‌توان گفت نقش‏ برجسته‏ اخلاق‏ در‏ اصلاح‏ سبک‏ زندگی اسلامی وجه تمایز آن را با سایر سبک‌های زندگی نمایان می‌سازد.

واژگان کلیدی: اخلاق،‏ سبک‏ زندگی،‏ سبک‏ زندگی‏ اسلامی،‏ شاخصه‏های‏ اخلاقی،‏ نهج‏ البلاغه.

 

جهت مشاهده متن کامل مقاله، فایل Pdf را دانلود نمایید.

 

اطلاعات نشریه جاری:
واژگان کلیدی:
اشتراک گذاری:
Share on facebook
Share on linkedin
مقالات مرتبط: