کارکرد بنای عقلا در قاعده «علی الید» و بررسی استناد آن قاعده بر ضمان مقبوض به عقد فاسد

سید علی جواهری

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید و پژوهشگر حوزه علمیه سطح ۴

 

چکیده

فقیهان مستنداتی را برای ضمان مقبوض به عقد فاسد بر شمرده­اند، روایت نبوی « علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» که به عنوان قاعده « علی الید» شهرت پیدا کرده است، یکی از مهمترین مستندات ضمان مقبوض به عقد فاسد است که فقیهان، از جمله شیخ انصاری به بررسی و توضیح آن همت گماشته­اند؛ لیکن اکثر ایشان پس از بررسی مفردات و توضیح مدلول روایت نبوی «علی الید»، استناد آن را برای اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد، تمام ندانسته­اند. نگارنده در این نوشتار، پس از مفهوم شناسی مختصر بنای عقلا، کارکرد آن­را در مستند سازی و کشف گستره روایت نبوی مذکور، مورد بررسی قرار داده و در نتیجه روایت را به لحاظ سندی و دلالی تمام دانسته است. هم­چنین با بیانی نوین ضمان مقبوض به عقد فاسد را مستند به قاعده «علی الید» می­داند.

واژگان کلیدی: ضمان، مقبوض به عقد فاسد، قاعده «علی الید»، بنای عقلا

 

جهت مشاهده متن کامل مقاله فایل PDF را دانلود نمایید.

اطلاعات نشریه جاری:
واژگان کلیدی:
اشتراک گذاری:
Share on facebook
Share on linkedin
مقالات مرتبط: