طرق اعتراض به آرای داوری داخلی و تجاری بین المللی

 امید آذرمهر دانشجوی دکتری حقوق بین الملل- مدرس دانشگاه   چکیده داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل­وفصل مسالمت­آمیز اختلافات بویژه در زمینه­ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام­آوربودن رای داور را نمی­توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر […]