فلسفه مجازات جَلد در فقه و حقوق بشر

محمّد علی حق پناه فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق   چکیده             در این مقاله به بررسی فلسفه و مبانی مجازات جلد (تازیانه) در فقه وحقوق بشر پرداخته شده است، یکی از مجازات‌های بدنی جلد می باشد که هم در قانون مجازات کشور ایران و هم در فقه جزایی اسلام به نحو […]