فعالیت‌های اجتماعی زنان از دیدگاه فقه و حقوق

فریده بهرام کارشناس ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش گرایش تعلیم وتربیت اسلامی   چکیده هر جامعه‌ای براساس جهان‌بینی خود تعریفی از روابط بین فردی دارد و بنیان خود را برمبنای همین تعریف پی می‌ریزد. این تعریف در جامعه‌ی اسلامی برگرفته از نگاه بلند معصومین علیهم السلام و مطابق با قرآن کریم است. در […]