تجلی حضرت امیرالمومنین در عرفان و شعر

نویسندگان: یدالله رضانژاد امیردهی[۱]، سنبل محمدی [۲] دریافت: ۰۶/۱۲/۱۳۹۸                           پذیرش: ۱۴/۰۳/۱۳۹۹ چکیده: بی شک حضرت علی ۷ اسطوره و آیینه تمام نمای مردانگی و مروت است،امام علی کسی است که، نه تنها با اندیشه و سخنش، بلکه با وجود و زندگی‌اش، به همه دردها و نیازها و همه احتیاج‌های چندگونه بشری، در همه دوره‌ها، پاسخ […]