جایگاه ادب عربی در تفسیر المیزان

نویسنده: دکتر محمد علی صفا [۱] دریافت: ۲۲/۱۲/۱۳۹۸                           پذیرش: ۲۷/۰۱/۱۳۹۹ چکیده فضای مجازی از پدیده‌های نوظهور عصر حاضر است، که با توجه به ویژگی‌هایی هم­چون جذابیت و تنوع گسترده علاوه بر نفوذ در میان اقشار مختلف جامعه، به منبع هویت‌ساز جدیدی مبدل شده که موجب تعارض ارزشی و بروز آسیب‌ها و چالش‌های جدیدی در هویت […]