ارزش فقه از دیدگاه عرفانی سنایی و عطّار

نویسنده: بی‌بی‌رضیه شاهچراغی دریافت: ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ پذیرش: ۱۷/۰۱/۱۳۹۹   چکیده دل به عنوان بُعد اصیل وجود انسان و هسته مرکزی درونیات او، از جهات گوناگون مورد توجه بزرگان علم و ادب فارسی قرار گرفته است. دل مرکز تجلیّات الهی و هسته عواطف و احساسات اشرف مخلوقات است. غم و شادی‌های مقدسی که وجود انسان را احاطه […]