مفهوم‌شناسی امام و امامت از منظر قرآن و حقوق اسلامی

 مهدیه کریمی دانشجوی دکتری فقه و حقوق- مدرس دانشگاه   چکیده     مقاله حاضر با عنوان مفهوم‌شناسی امام و امامت از منظر قرآن با هدف تبیین مفهوم امام و امامت از نظر لغوی و اصطلاحی و ارائه نظرات و دیدگاه‌های معصومین و علمای امامیه و عامّه درباره‌ی واژه امام و امامت و ارتباط امامت و […]