مقالات پربازدید
عناوین مقالات نشریه جاری:  شماره ۲ تابستان ۱۳۹۹
عناوین مقالات نشریه شماره ۱ بهار ۱۳۹۹

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر عبدالله علیزاده
 • سردبیر: دکتر روح الله افضلی
 • هیئت تحریریه:

  دکتر عبدالرضا محمد حسین زاده، دانشیار دانشگاه آزاد

  دکتر ابوالفضل علیشاهی ، دانشیار دانشگاه فرهنگیان

  دکتر جلال ایرانمنش ، استادیار دانشگاه آزاد

  دکتر روح الله افضلی گروه ، استادیار و معاون آموزش دانشگاه آزاد اسلامی

  دکتر توفیق اسداف، استادیار دانشگاه آذربایجان و هیئت علمی دانشگاه امام خمینی

  حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامعلی سنجری. استاد حوزه و دانشگاه

  حجت الاسلام و المسلمین دکتر رجب اکبرزاده ، رئیس دانشگاه پیام نور

  حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین عندلیب ، استاد حوزه و دانشگاه

  دکتر عبدالله علیزاده ، استاد دانشگاه آزاد تهران

  دکتر مهدی بهره مند ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی

  دکتر احمد بلندنظر. استاد دانشگاه

  دکتر مجتبی محسنی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی

 • مدیر داخلی: دکتر احمد بلندنظر
 • مترجم انگلیسی: مهدی نصرتی
 • مترجم عربی: خانم دکتر طاها فاطیما
 • روابط عمومی: دکتر محمد هاشمی
 • شاپا چاپی: ۱۴۶۹-۲۷۱۷
 • شاپا الکترونیکی: ۱۴۷۷-۲۷۱۷