عناوین مقالات نشریه جاری:  شماره ۳ پاییز ۱۳۹۹
عناوین مقالات نشریه شماره ۲ تابستان ۱۳۹۹
عناوین مقالات نشریه شماره ۱ بهار ۱۳۹۹

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر عبدالله علیزاده
 • سردبیر: دکتر روح الله افضلی
 • هیئت تحریریه:

  دکتر عبدالرضا محمد حسین زاده، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

  دکتر ابوالفضل علیشاهی ، دانشیار دانشگاه فرهنگیان تهران

  دکتر جواد صالحی، دانشیار دانشگاه پیام نور

  دکتر جلال ایرانمنش، استادیار دانشگاه شهید باهنر

  دکتر روح الله افضلی گروه ، استادیار و معاون آموزش دانشگاه آزاد اسلامی

  دکتر توفیق اسداف، استادیار دانشگاه باکو و هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

  حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامعلی سنجری. استادیار جامعه المصطفی العالمیه

  حجت الاسلام و المسلمین دکتر رجب اکبرزاده، استادیار دانشگاه پیام نور قم

  حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین عندلیب، استاد حوزه

  دکتر عبدالله علیزاده ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران

  دکتر زهرا ساعدی. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

  دکتر مسعود خدیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اراک

 • مدیر داخلی: دکتر احمد بلندنظر
 • انتشارات: انتشارات بین المللی المصطفی و انتشارات بین المللی اعتلای اندیشه
 • مترجم عربی: خانم دکتر انتصار بحرین
 • دبیرخانه: خانم مریم اعرافی
 • شاپا چاپی: ۱۴۶۹-۲۷۱۷
 • شاپا الکترونیکی: ۱۴۷۷-۲۷۱۷